Հայտնաբերվել է Արամ Հարությունյանի բարեկամ՝ Գագիկ Կարապետյանը, ով իր հետ անցնում է կաշառակերության և փողերի լվացման գործով