advertisement

Մահացել է ևս 6 անձ: Օգոստոսի 9-ի դրությամբ վարակվածների թիվն աճել է 225-ով` հասնելով 40410-ի


Քույր Սոֆի Խոսրովյանը Բեյրության պայթյունից զոհված 13-րդ հայն է


Տնտեսություն

Մահացել է ևս 2 անձ: Օգոստոսի 6-ի դրությամբ վարակվածների թիվն աճել է 233-ով` հասնելով 39819-ի


Հոդվածներ

Մահացել է ևս 2 անձ: Օգոստոսի 5-ի դրությամբ վարակվածների թիվն աճել է 288-ով` հասնելով 39586-ի