Իրավաբանական կազմակերպությանն անհրաժեշտ են աշխատողուհիներ

Իրավաբանական կազմակերպությանն անհրաժեշտ են աշխատողուհիներ` իրավագիտության և/կամ բանասիրության բակալավրի աստիճան ունեցող անձինք կամ 3-րդ 4-րդ կուրսերում սովորող ուսանողներ։ Կարդալ ավելին