Գյու­ղատն­տե­սա­կան քո­լե­ջի վթա­րա­յին շեն­քը միայն ա­պա­մոն­տաժ­վում է. Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

Ստեփանակերտի Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի փո­ղո­ցում գտն­վող նախ­կին գյու­ղատն­տե­սա­կան քո­լե­ջի վթա­րա­յին շեն­քի ա­պա­մոն­տաժ­ման հարցը լայն քննարկում է ստացել հադարակության շրջանում։ Կարդալ ավելին

Ստեփանակերտը նոր պուրակ կունենա

Ստեփանակերտի Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի փո­ղո­ցում գտն­վող նախ­կին գյու­ղատն­տե­սա­կան քո­լե­ջի վթա­րա­յին շեն­քն ա­պա­մոն­տաժ­վում է՝ պու­րակ կա­ռու­ցե­լու նպա­տա­կով։ Կարդալ ավելին