ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԵԴԵՍԻԱՅԻ ԱԲԳԱՐ Ե ԹԱԳԱՎՈՐԻ ՀԵՏ